Projekt för mer miljöteknik ur offentlig upphandling

En kartläggning av pågående aktiviteter på området ingår också. Projektet, som leds av ÅF, består både av en expertgrupp och av projektdeltagare som har kunskap att tillföra inom området.

Källa: Nyhet från Swentecs nyhetsbrev maj 2009

Månader