Projektet som vill visa på lönsamhet

I går besöktes vi av Sveriges Ingenjörer och Träcentrum. Projektledarna för projektet "Den första ingenjören" gjorde företagsbesök och berättade om projektet, där vi är ett av företagen som statuerar exempel på ett mindre företag med ingenjörer som arbetsplats och som har god lönsamhet.

Läs mer om projektet och arbeten som bedrivs av Sveriges Ingenjörer  www.denforstaingenjoren.se  


David Andersson, Träcentrum och Annika Jederström,
Sveriges Ingenjörer projektledare för "Den första ingenjören" på besök

Månader