Produktinnovation för ökad konkurrenskraft

PIEp, Product Innovation Engineering Program är ett nationellt program som syftar till att stärka svensk förmåga till innovativ produkt- och affärsutveckling.

PIEp spänner över fältet från teori till praktik, från forskning om innovationssystem till proaktivt arbete för att stärka svensk innovationskraft och därigenom uppnå en systemförändring inom forskning, utbildning och utveckling.

PIEp skall pågå under tio år, 2007-2016 och engagera flera av Sveriges lärosäten och forskningsinstitut involverade i innovation och produktutveckling. PIEp leds och administreras vid KTH i partnerskap med Lunds Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping, Designhögskolan vid Umeå Universitet, Centrum för Teknik i Vården samt en rad företag och organisationer.

Läs mer om programmet och hur du kan ha nytta av PIEp på www.piep.se

Månader