Processvatten renare än dricksvatten!

Kråkorna i Örebro fryser, de varma ångorna från fjärrvärmeverket blir ännu mer fjärrvärme och processvattnet renare än dricksvatten. Fredagen 26 september bjöd Sydkraft Mälarvärme till invigning av den nya rökgaskondenseringen och fjärrvärmesystemet Örebro-Kumla-SAKAB-Hallsberg. Mercatus har levererat vattenreningen i projektet. Reningen av rökgaskondensat sker med membranteknik och är en av de mest avancerade i sitt slag. 30 m3/h behandlas och större delen återanvänds som pannvatten och spädvatten i fjärrvärmenätet. Eftermiddagen inleddes med ett seminarium där bl a Carl-Uno Lindin, processansvarig, och Mats Häll, projektledare, redogjorde för rökgaskondenseringen med stor tonvikt på vattenrening och miljö. Ett bättre utnyttjande av bränsle och vatten leder till radikalt minskad miljöpåverkan från Åbyverket. Vidare presenterade Elisabeth Kvarnström, Tekn. Dr. vid Verna Ekologi, sin syn på vatten ur ett globalt perspektiv. Vatten som i stora delar av världen är en bristvara är samtidigt en förutsättning för allt levande. Trots Sveriges rikliga tillgång på bra vatten är det förnuftigt att spara, sett ur ett globalt perspektiv var en av slutsatserna. Vid invigningsceremonin talade Anders Östlund, affärsområdeschef Sydkraft AB, om koncernens långsiktiga satsning på miljö och hållbar utveckling. Därefter fick Hans Lander, VD ÖBO, äran att vattna en nyinköpt rönn med renat rökgaskondensat från Åbyverket. Rönnen kommer senare att planteras framför Åbyverkets entré. [invigningsgäster,0] Invigningsgäster från Mercatus, Radscan , Carl Bro och ELCON, samtliga inblandade i vattenreningen, har mycket att diskutera. Mats Häll, projektledare på Sydkraft, i mitten. [lindin,0] Carl-Uno Lindin förklarar reningen av rökgaskondensat [Lander,0] Hans Lander, VD ÖBO, vattnar vårdträdet med rökgaskondensat som renats i Mercatus-anläggningen. [tårta,0] Invigningstårtan

Månader