PRESSMEDDELANDE - REAL – svensk återvinningsteknik i Kina !

Det svenska företaget Recupero har via sitt kinesiska dotterbolag REAL China fått en order att bygga, driva och äga en anläggning för återvinning av vattenreningskemikalier genom användning av den patenterade REAL™-processen.

Avtalet blev officiellt underskrivet vid en bankett under Statsministerns besök i Kina den 15e April

Uppdraget är för den kinesiska APRIL-guppens pappersbruk i Shandong, Rizhao och är värt ca 40 MRMB över en femårsperiod. Anläggningen är planerad att tas i bruk redan under det fjärde kvartalet i år.

”REAL-processen är en återvinningsprocess för aluminium eller järnsalter från så kallat kemslam, vilket idag genereras i stora mängder från reningen av pappersbrukens avloppsvatten”, säger Claes Andersson, styrelseordförande för Recupero. ”Genom att återvinna och återanvända dessa kemikalier kan miljön avlastas från stora mängder slam och metallsaltet kan återanvändas i samma reningssteg i anläggningen upp till tio gånger. Den återstående slammängden efter REAL-processen består främst av organiskt material, vilket kan brännas i brukets ångpanna för fasta avfall.”

REAL-processen är en ny teknologi som ägs av Feralco AB och som är patenterad i de flesta länder, däribland Kina.

Recupero är ett nybildat samriskbolag mellan Feralco AB, Swedfund International AB, Jiangsu Yijing Environmental Protection Co. Ltd, Läckeby Water AB och Mercatus AB. Konsortiet avser att bygga minst tio nya REAL-anläggningar i Kina under den kommande femårsperioden.

För mer information kontakta:

Feralco AB : Claes Andersson 0709-240 092
Swedfund International AB : Hans Mideus 08-725 94 00
Jiangsu Yijing : Pan Dekou +86-139 764 711 88
Läckeby Water AB : Martin Hagbyhn 0708-394 070
Mercatus AB : Anders Adolfsén 0705-202 404

For information om REAL-processen, vänligen kontakta Claes Andersson, Feralco AB enligt ovan.

Månader