Presentation av Mercatus företagsanalys


Diskussion efter presentationen av företagsanalysen, med studenterna
Pontus Lilliesköld, Per Nielsen, Christoffer Rosenkvist och Fredrik
Stennert från Linköpings universitet

Studenterna som läser sista året på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi och maskinteknik på Linköpings universitet presenterade under veckan rapporten av sitt projektarbete Integrerad företagsplanering som pågått under våren.

Ett gediget arbete är utfört i form av analysering av företagets uppgifter gällande bl a företagsprocess, ekonomi och lager, interna och även externa intervjuer är också utförda av studenterna. Vi tackar er kunder som har bidragit med era åsikter i enkäten!
Arbetet har gett oss tillbaka fakta med såsom positiv och negativ kritik och förbättringsförslag för företaget som vi kommer att arbeta vidare med.

Vi lyckönskar studenterna i sina fortsatta studier och tackar för analysarbetet!

Månader