Polen-seminarium i Kalmar

Den 5 mars engagerade Regionförbundet i Kalmar seminariet: Business Possibilities in Poland and Co-operation Prospects. Polska ambassaden har tagit initiativ till ett seminarium om affärsmöjligheter i Polen. Representanter för handelsavdelningen vid Polska ambassaden gav olika exempel på samarbete mellan Polen och Sverige och vilka möjligheter och support som finns att tillgå.

Polen är uppdelat i flera ekonomiska utvecklingsregioner: fokus lades på West Pomerania, regionen som är ligger närmast Sverige. Tre industriparker presenterade sin verksamhet och potential för samarbete. Seminariet avslutades med en givande diskussion om bl. a miljöpolicy, problem och potential till samarbete.

Månader