Perstorp Clariant AB idrift

Ultrafiltret som levererades till Perstorp Clariant AB är nu drifttaget. Drifttagningen skedde under vecka 26 och anläggningen har nu varit i drift i drygt en vecka. Anläggningens uppgift är att koncentrera upp latex-vatten. Inkommande vatten har en TS-halt på ca 1 % och uppkoncentreringen avslutas vid ca 35 % TS-halt. Med den nuvarande kapaciteten kommer uppkoncentreringenscykeln ta två veckor i anspråk. Anläggningen är helt automatisk vilket förenklar handhavandet.

Månader