Personalen stärker varumärket

Genom Nätverket 3F, Framgångsrika Friska Företag, som Mercatus deltar i, har IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin) gjort en undersökning bland teknikföretags kunder. På basis av dessa kundundersökningar visas att kunderna anser att organisationen bakom ett varumärke som har ett välutvecklat och fungerande HR-arbete har positiv inverkan på viljan att göra affärer med bolaget.

Rapporten publicerades i samband med projektets seminarium under Almedalsveckan i somras, då även intervjuer kopplade till ämnet ”Personalen stärker varumärket” utfördes. Lyssna på intervjuerna på IVA:s sida genom att klicka här för att ta del av vad de intervjuade personerna anser om varför betydelsen av värdeskapande personalarbete har ökat den senaste tiden.  

På denna föreläsning var självklart Mercatus med och lyssnade på föredraget av Maud Olofsson och Volvos Leif Johansson. Lokalen där detta utspelade sig blev på kort tid överfull och många fick tyvärr inte chansen att vara med. Vi tolkar detta som att ämnet är högintressant och det bekräftade självklart de båda föreläsarna.

Varumärket är tillsammans med en god relation med kunder och medarbetare bland det viktigaste redskap vi har att jobba med. Finns inte detta hjälper inte något teknikprat i världen - affärer gör man med någon man litar på och med ett känt / välrenommerat varumärke säger Jan Alsér på Mercatus, som deltog på Almedalsveckan för att lyssna på seminarier.

 

 

Månader