Patrick återvänder till Tyskland

Patrick Hörmanns praktiktid på Mercatus är nu till ända.

-De tre månaderna har verkligen gått fort, säger Patrick. Det har varit en mycket trevlig och lärorik tid och gett mig många bra erfarenheter. Dessutom har jag haft många bra läromästare för att förbättra mitt svenska språk. Tusen tack för allt jag lärt mig och hoppas vi ses snart igen, avslutar Patrick.


Patrick Hörmann vår tyske praktikant på skärvätske- spånhanterings-
sidan tackar nu för sig

Vi tackar Patrick för hans tid och insatser på Mercatus och hoppas på snart återseende!


Månader