Partikelcentrifug till Indien

Mercatus ska inom kort leverera en anläggning med partikelcentrifug till Osborn International AB. Anläggningen är avsedd att rena kylvätska ifrån en maskin för gradning av hårdmetallskär. Vid bearbetning av hårdmetall bildas väldigt små partiklar som behöver avskiljas från kylvätskan innan den pumpas in i maskinen igen. Partikelcentrifuger kan fås i kapaciteter från 50 liter/minut och uppåt. [A, 0] Partikelcentrifuger används för att separera finpartiklar ifrån processvätskor. Typiska installationer är: - Delströmsrening i centrala skärvätskeanläggningar - Rening av trumlingsvatten - Hårdmetall och keramisk bearbetning - Alkaliska tvättvatten - Slipning. » Läs mer här!

Månader