Pappaledighet & ett nygammalt ansikte

Från maj månad är en av våra projektledare, Johan Blomquist pappaledig och är tillbaka hos oss först i augusti igen.

Under tiden kommer hans arbetsuppgifter skötas av en sedan tidigare bekant medarbetare - Erkki Lahti. Han kommer driva projekt inom spån- och skärvätska. En perfekt lösning för både oss och kunder när vi nu har mycket stora toppar främst på projektsidan.

- Kul att tillfälligt få vara tillbaka på Mercatus igen, träffa medarbetare och prova på att jobba med en annan del i företaget än vad jag tidigare gjorde, tycker Errki.

Erkki går att nå på telefon 0492 – 171 21 eller erkki.l@mercatus.se


Erkki tar vid när Johan är pappaledig

 

Månader