PA-forums ”Sticka ut hakan”-pris till Mercatus

Vad har vi gemensamt med Stora Enso, Statoil, Ski Star, Tetra Pak, Danderyds Sjukhus och Studsvik AB? Alla dessa har erhållit PA-forums prestigefyllda ”Sticka ut hakan” -pris. Den 29 januari var det vår tur. Ledningen för Mercatus fick motta priset för det målinriktade organisationsarbetet, som började redan då Karl-Heinz Schröder tillsammans med sin hustru Kate startade Mercatus 1973. Ett arbete som tog ordentlig fart när den nuvarande ledningen bestämde sig för att satsa på en sund och effektiv organisation våren 2000. Juryns motivering till priset; ”Mercatus får priset för att de på ett proaktivt och systematiskt sätt har byggt en organisation för ökad produktion, höjd effektivitet och kvalitet. Allt utifrån ett medarbetarperspektiv där alla medarbetare har rustats med verktyg, insikter och kunskaper. ” Vårt arbetssätt finns samlat i den lilla skriften ”Sunt o Lönsamt, en liten skrift för kloka ledare”. Beställ den gärna genom info@mercatus.se

Månader