Omvänd osmos

I vår verkstad är det full fart och just nu pågår slutmontage av två RO-anläggningar.
"RO" är en förkortning av Reverse Osmosis (omvänd osmos på svenska). RO är en vattenreningsprocess som använder ett membran för att ta bort joner, oönskade molekyler och större partiklar från olika typer av vätskor. Omvänd osmos kan ta bort många typer av upplösta och suspenderade kemiska arter såväl som biologiska sådana (främst bakterier) från vatten, och används i både industriella processer och produktion av dricksvatten.

Elin, Kristofer och Dennis arbetar med RO-anläggningarna.

Månader