Ökad trovärdighet

För att öka vår trovärdighet och för att göra det lättare för våra kunder att fatta rätt beslut har vi påbörjat Livscykelanalysarbetet. Vi har en bra bit kvar innan vi gjort en total livscykelanalys för våra anläggningar och system, men vi har börjat! Under en hel dag drillades gänget av Hans-Olof Marcus från IVL, Sveriges Miljöforskningsinstitut, i grunderna för att ta fram en LCA. Du som kommer till våra kund- och/eller leverantörsseminarier kommer att få veta mer om det arbetet.

Månader