Nytt forum för ökad miljökunskap

Ny IVL-satsning på kurser om miljö och hållbar utveckling IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet. Man utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. Nu har man etablerat en ny verksamhet: IVL Kunskap. IVL Kunskap kommer att arrangera kurser, seminarier och avancerad vidareutbildning för alla som arbetar professionellt med frågor som rör miljö och hållbar utveckling. Läs mer på » www.ivl.se

Månader