Nytt filter installerat hos SKF


VRF-filter

I samband med leverans och driftsättning har Mercatus medverkat vid ett s.k. SAT-test (Site Acceptance Test) hos SKF.

Filtret som installerats är ett VRF, Vacuum-Rotationsfilter och är anslutet till ett antal svarvar som svarvar lagerringar.
I samma rum som det nya filtret är placerat finns ytterligare tre anläggningar från Mercatus i drift, både för svarvar och för slipmaskiner. Vi får väl snart kalla detta ”Mercatus-rummet”!

Anläggningen är utrustad med lågtryck- och högtryckspumpar upp till 70,0 bar och alla pumpar
är frekvensstyrda för att vara energisnåla.


Extremt bra rening. Provflaskan visar den rena kylvätskan som
pumpas ut till svarvarna och här finns verkligen inget att se
(förutom syntetisk kylvätska)


Testet avlöpte bra, några frågetecken kunde rätas ut direkt och några måste åtgärdas efter hand. Dock inga allvarliga punkter.

Månader