NYTT FAXNUMMER – From vecka 18 kan du faxa tillbehörs- och reservdelsbeställningar direkt till Leif Axelsson på fax nr 0492-171 26

För att ytterligare förenkla och snabba på hanteringen av tillbehörs- och reservdelsbeställningar har vi installerat en speciell orderfax, den når du på nummer 0492-171 26. Vill du hellre maila gör du det på leif.axelsson@mercatus.se

Månader