Dennis - nyanställd projektledare

Dennis Lindström har rekryterats från projektledartjänst på Gata- och parkavdelningen för två kommuner. Han har en bred bakgrund främst inom livsmedels- och processindustri där han arbetat som operatör, tekniker och projektledare. Utbildningsbakgrunden är datateknik på Högskolan i Kalmar, följt av löpande utbildningar inom yrkesverksamheten.

 

Dennis kommer att arbeta inom projektorganisationen för vätskerening.

 


Dennis Lindström- ny medarbetare på Mercatus projektsida

 

 

Månader