Nya regler för Industriella anläggningskontrakt

Tidigare leveransbestämmelser NL 92 och NLM 94 har ersatts av NL 01 och NLM 02. Nytt är också ett tillägg till NL 01 som heter NLT 01 som är till för leveranser med begränsat montage eller bara idrifttagning. Vi kommer inom kort att gå över till de nya bestämmelserna. För den som vill veta mer kan kontakta peter.hallberg@mercatus.se, det går även att ladda hem standardavtalen från teknikföretagens (Tidigare Vi) hemsida, www.teknikforetagen.se gå in under Kunskapsbanken/Affärsjuridik/Standardavtal.

Månader