Nya installationer

[A, 0] Det av Knoll Maschinenbau GmbH:s nyutveckalde VL-filtret vinner alltmera mark inom slipsammanhang. I dagarna installerades ytterligare en anläggning på SKF där man kommer att slipa lagerdelar och som restprodukt få en hel del slipmull. Det unika med VL-filtret är att att all slipmull torkas innan det lämnar den ändlösa filtermattan. Detta innebär stora besparingar då den använda skärvätskan återvinns direkt i systemet. En annan viktig aspekt är ur miljösynpunkt. Slipmullen blir så torr att det inte går att pressa ur en droppe ens med en brikettpress. Separeringen av partiklar är mycket bra i anläggningen. I stort sett alla partiklar över 10 µm avskiljs tack vare kombinationen filterduk och det extremt tjockta slamskiktet som bildas ovan duken. Filtrets princip bygger på undertryck. I detta fall skapas undertrycket av en vacuumpump som suger luft genom filterväven. Detta nytänkande har resulterat i både i tjock slamkaka och torrt slam. Mull och slamkakan kan i vissa fall vara upp till 3 - 4 cm tjock och detta ökar filtreringsgraden i hela anläggningen. Kompletta system med flöden upp till 1500 liter / minut finns tillgängligt som standardanläggningar. [B, 0]

Månader