Ny webbplats för ökad hälsa i arbetslivet

[friskt liv,0] Friskt-liv.se belyser och informerar kring den psykiska ohälsan i arbetslivet inom den privata sektorn. Webbplatsen skall fungera som en resurs för företag som aktivt och medvetet vill förebygga den psykiska ohälsan på sin arbetsplats. Webbplatsen är uppbyggd av tre delar. Den centrala delen kallas för Idébank. Här lyfts företag fram som på olika sätt arbetar med förebyggande åtgärder för att skapa friska arbetsplatser. Det vill säga företag som har insett att det finns lönsamhet i en lägre sjukfrånvaro. Företagen som lyfts fram på webbplatsen är Plast AB Orion, SPCS, Roxtec, ITT Flygt, audumbla pilots, Mercatus, IKEA Älmhult och DirektMedia. Några av företagen har dessutom fått pris för sina personalfrämjande insatser. Under en annan del, Röster, ger representanter från bland annat fackförbund och Svenskt Näringsliv en bild av problematiken kring den ökade ohälsan i arbetslivet. TCO:s ordförande Sture Nordh menar att vi endast kan få bukt med ohälsan ”genom samverkande insatser som omfattar arbetsplatsens organisering, arbetsmiljöarbetet och att den politiska nivån skapar ramverk som stimulerar arbetsgivarna till ett aktivt hälsoarbete tillsammans med de anställda”. Under den tredje delen, Länkarkiv, finns länkar till andra webbplatser på temat ohälsan i arbetslivet. www.friskt-liv.se är ett projekt som genomförts av fyra studenter på kursen IT, språk och presentation inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet. Välkommen att besöka vår webbplats: www.friskt-liv.se

Månader