Ny spånhanteringsanläggning levererad och installerad

 

På SAAB –AERONAUTICS i Linköping har vi i dagarna startat upp en ny spånhantering för aluminiumspånor.

Projektet har samordnats av Mercatus och i huvudsak har tre underleverantörer varit delaktiga i leveransen; Weima GmbH, Knoll GmbH och NSM-Magnettechnik.

Saab har tidigare haft en liknande spånhantering men med den gamla utrustningen har vissa delar varit känsliga för ändbitar av aluminium samt ståldetaljer som ibland kan följa med bland spånorna. Den nya anläggningen separerar allt magnetiskt material innan det når själva spånkrossen och sedan är det nya krossverket så pass kraftigt att det klarar att mala ner mindre solida aluminiumbitar till ”spån”.

Krossverket är hydrauliskt drivet och kan köras med optimal hastighet. Steglös reglering mellan 10 – 60 rpm kan enkelt ställas in från den stora bildskärmen.
Hela anläggningen inklusive delar av den gamla befintliga brikettfördelaren styrs nu från ett gemensamt styrskåp med enkla ”touch-kontroller” direkt i bildskärmen
och underlättar självklart hela driften.

Den nya brikettpressen har mer än dubbla kapaciteten jämfört mot den gamla. En ökning med ca 3-4 briketter / minut har skett och det gör att Saab klarar sig kapacitetsmässigt en bra tid framöver. Maximalt klarar den nya anläggningen ca 7 kg briketter / minut vilket innebär ca 10 ton briketterade aluminiumspån / dygn.

Månader