Ny leverans av container-anläggning från Mercatus

Premier Göta har investerat i en ultrafiltreringsanläggning för behandling av utgående sköljvatten. Anläggningen är byggd och installerad i en ny container.

Reningskapacitet ca: 16m³/dygn

Månader