Ny installation slutförd

Mercatus har i dagarna avslutat installation och idrifttagning av ett nytt system för rening av slipvatten. Kunden arbetar med hårdmetall och de partiklar som bildas är extremt små och både tunga och lätta. Detta betyder att slipresterna både sedimenterar och flyter på ytan.

För att klara av att producera partikelfri skärvätska till slipmaskinerna har vi valt att jobba med lång sedimenteringstid genom tankar försedda med bottenskrapspel och en finrening av de absolut finaste partiklarna genom automatiskt backspolande sandfilter. Resultatet ser mycket lovande ut. Flödesbehovet ligger omkring 600 liter / minut och slipning sker i 2-skift.


Skillnaden mellan den ”för-renade” lösningen och slutresultatet efter sandfiltreringen
är stor. Slutresultatet påminner om dricksvatten.

I projektet ingår utrustning från Knoll Maschinenbau GmbH som har levererat två större skrap- och sedimenterings-tankar, elektriskt styrskåp och frekvensstyrda pumpar. Eurowater AB har levererat sandfilterenheterna och Hyfra GmbH står för kylningen av skärvätskan. Rör och elarbeten har skötts av Hydrus Rör AB Linköping och Strömstyrkan i Vimmerby.

Projektet i sin helhet, inklusive montage och driftsättning, har letts av Mercatus som tillsammans med vår kund som drivit projektet på ett bra konstruktivt sätt.

Månader