Nöjdare kunder för oss framåt

Ständig utveckling och ständiga förbättringar är en självklarhet för oss. Men den verkliga kunskapen om vad som behöver förbättras eller utvecklas sitter du som kund på.

Dialogen är viktig, feedbacken är viktig och vi hoppas du låter oss veta när vi gjort något bra men framförallt där du ser att vi kan förbättra oss. Berätta för oss vad du tycker vi kan göra bättre.

Maila till vår infoadress info@mercatus.se eller direkt till den du vill ska ha feedbacken förnamn.första bokstaven i efternamnet@mercatus.se.

Månader