Nobel(t) besök i Karlskoga

Vi har besökt en av våra kunder i Karlskoga, nämligen Nobel Biocare. Hos Nobel gör man tandinplantat av olika legeringar och just i det aktuella fallet där Mercatus rening är i drift bearbetar man titan. Reningen har varit i drift en längre tid och kvalitén på den renade emulsionen är mycket god. Den installerade anläggningen är relativt liten, volym ca 1600 liter och har en kacpacitet av ca 270 liter / minut men betjänar ändå 4 beabetningsmaskiner. Nobels produktion är inriktat på ”finmekanik” vilket gör att det inte krävs så höga maskinflöden. Lennart Langholm, som är projektansvarig, är nöjd med både reningen och samarbetet med Mercatus.

Månader