Nationellt seminarium kring miljöteknik i Vimmerby

Swentec är en liten, modern och effektiv myndighet som skapar förutsättningar för fler affärer inom svensk miljöteknik. Den 23 augusti bjuder Rådet en handfull miljöteknikföretag att diskutera aktuella frågor.

Deltar gör Rådet för Swentec, Sveriges miljöteknikråd, och ett tjugotal miljöteknikföretag från hela landet. Temat är hot, hinder och möjligheter för tillväxt inommiljöteknikområdet. Dagen börjar med lunch och rundvandring på Näs, där Astrid Lindgrens barndomshem och den nya Astridutställningen är belägen. Resultatet av diskussionerna kommer att synas i Swentecs fortsatta handlingsprogram.

Månader