Ministrar med miljöteknikengagemang - Mercatus inbjuden till rundabordssamtal med den svenska och engelska miljöministern!

Genom vårt engagemang i hållbarhetsfrågor och miljöteknikutveckling har vi fått en unik inbjudan. Tillsammans med representanter för den akademiska världen, IVL – Sveriges Miljöforskningsinstitut, Skanska och Naturskyddsföreningen åker vi den 27 januari tillsammans med Lena Sommestad, den svenska miljöministern, till London. Där väntar det engelska miljödepartementet och rundabordssamtal i miljöteknik och uthållig utveckling. Syftet är ett närmare miljötekniksamarbete länderna emellan.

Månader