Miljörevision ISO 14001

Under måndagen hölls miljörevision här på Mercatus. Revisionen som genomfördes av Scandinavian Business Certification klarades ganska "smärtfritt" med endast ett par små anmärkningar.

 
 Peter Hallberg från Scandinavian Business Certification genomförde
 miljörevisionen. Här på rundvandring på företaget tillsammans med
 
Anders Adolfsén

Månader