Miljöinformation i årsredovisningen

Regeringen vill att det ska bli lag på att företagens årsredovisningar ska innehålla upplysningar om miljö- och personalfrågor. Enligt regeringen behövs uppgifterna för att man ska förstå företagens utveckling, ställning och resultat. Det kan till exempel handla om information om mål och resultat när det gäller utsläpp, avfall och energianvändning samt jämställdhet, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2005. Det här är information som vi på Mercatus redan idag har med i förvaltningsberättelsen. Årsredovisningen för 2004 kommer att kunna laddas ner från hemsidan inom kort.

Månader