Miljöcertifiering ISO 14001

Mercatus är glada och stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 Under veckan genomfördes ytterligare en miljörevision av vårt systemet och det godkändes med endast ett par små observationer.

Mercatus är glada och stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Under veckan genomfördes ytterligare en miljörevision av vårt systemet och det godkändes med endast ett par små observationer.

 

Stärker varumärket

Ända sedan starten har vårt miljöengagemang varit starkt och vi var ett av de första miljöteknikföretagen som certifierade miljöarbetet enligt ISO 14001. Som leverantör till våra kunder ser vi certifieringen som ett ytterligare bevis på att verksamheten håller god kvalitet i såväl processer och rutiner, som i vårt arbete att minska miljöpåverka

Månader