Miljö och kvalitet


Mercatus Miljöcerifikat ISO 14001

Vi kan här stolt visa upp vårt Miljöceritfikat som visar att vi följer standarden enligt ISO 14001. Vid den årliga revisonen av NQA förlängdes vårt certifikat med ytterligare 3 år.

Ända sedan starten 1973 har vårt miljöengagemang varit starkt och vi var ett av de första miljöteknikföretagen som certifierade miljöarbetet enligt ISO 14001. Som leverantör till våra kunder ser vi certifieringen som ett ytterligare bevis på att verksamheten håller god kvalitet i såväl processer och rutiner, som i vårt arbete att minska miljöpåverkan.

I vårt kvalitetsarbete följer vi riktlinjerna enligt ISO 9001 och arbetar för att  ständigt förbättra och utveckla vårt arbete.

 

 

Månader