Mercatus utforskar marknaden i Sydafrika

Första veckan i december besökte Jan Kastenssson/ teknikutveckling och Irena Butaité /marknadsutveckling Sydafrika. Syftet med resan var att undersöka potentialen för Mercatus teknikleveranser i Sydafrika.
Förstudien är ett projekt som finansieras av SIDA via Nutek ett s.k. svenskt demomiljöprojekt som hjälper svenska SME att demonstrera sin teknik i tredje land och samtidigt lösa vattenproblem: i vårt fall från industrier. Ulf Burman och Björn Lundberg från Svenska Miljöteknikinstitutet för Luft och Vatten forskning/IVL har genom sina kontakter i Sydafrika hjälpt att oss att hitta rätta kunder som har problem med sitt processvatten och vill gå vidare med att lösa det!
Mercatus träffade bl.a. Svenska Ambassaden i Johannesburg och SIDAs representanter samt Nedbanken,kommunledningen i Kapstaden, Newlands bryggeri, Tiger Brands, Stellenbosch universitet som jobbar med att ta fram tekniklösningen inom biogas för vingårdar vid sitt besök. 
Mercatus är mycket nöjda med resultatet hittills, två konkreta kundcase har utkristalliserats vilka vi kommer att gå vidare med i vår förstudie för att i nästa steg kunna leverera vår första anläggning för processvattenrening i Sydafrika.

Jan Kastensson, Irena Butaité, Mercatus, Björn Lundberg, IVL och Willie Hall, FIRI Consulting 

Månader