Mercatus söker patent för ultrafiltreringsprocess vid biogasproduktion

Mercatus har under flera års tid arbetat med utveckling av en ny typ av UF-system. Systemen bygger på kontinuerlig filtrering vid hög temperatur och högt tryck, t ex 150 C och 15 bar. Tillämpningsområden finns bl a inom cellulosaindustri samt aluminiumåtervinning (REAL-processen).

Det senaste tillämpningsområdet är filtrering av rötrest vid biogasframställning. Processen har körts i pilotskala i omgångar under första halvåret med mycket lovande resultat. Mycket höga TS-halter och flux kan uppnås. En patentansökan har lämnats in för att skydda tekniken. Fortsatt utvecklingsarbete bedrivs bl a tillsammans med Mälardalens Högskola och Växtkraft. Mercatus räknar med att få leverera den första fullskaleanläggningen under 2009.

Månader