Mercatus på WATEC-mässa

WATEC är en av väldens största mässor inom vattenområdet och har därför blivit till en viktig mötesplats för internationella företag, nystartade företag och forskare. Företag från såväl Israel som Europa, USA, Afrika, Asien och Australien att ställde ut på mässan.

Sveriges ambassad i Israel, i samarbete med VINNOVA, gav möjlighet för svenska miljöteknikföretag att visa upp sig i en gemensam monter. Ett tiotal företag från Sverige deltog. Israel har kommit mycket långt när det gäller att återvinna avloppsvatten. Hela 75% av avloppsvattnet återvinns. I samband med detta finns många intressanta innovativa lösningar att ta del av. Över 20 000 personer från över 90 länder samt 30 ministrar och viceministrar besökte mässan för att utbyta idéer.


Jan Kastensson, Mercatus, diskuterar med Sveriges ambassadör
i Israel, Elinor Hammarskjöld

 

Månader