Mercatus på miljöteknikkonferens i Kina

Tony Clark, ambassadråd på Sveriges ambassad, invigningstalade tillsammans med Xie Huasheng, VD för Tianjin Academy of Environmental Sciences (TAES) och Tord Svedberg, VD för IVL Svenska Miljöinstitutet den 26 november då TAES bjöd in till en miljöteknikkonferens.

Delar av ovanstående information är hämtad från CENTECs nyhetsbrev. Där finns ytterligare läsning om svensk miljöteknik i Kina.

 

 

Den svenska delegationen utanför hotellet

 

Match making i Wuhan                                Entrén till konferensen i Wuhan

Avloppsvattenrening i Tianjin                      Slam efter rötkammaren tas om hand

IVLs VD Tord Svedberg inleder                  Jan Kastensson från Mercatus talar om
konferensen i Tianjin                                   processvattenrening

 

 

Månader