Mercatus kundseminarie den 3 och 4 april på Astrid Lindgrengården är fullbokat!

Torsdagen kommer vi som vanligt att tillbringa i Herrgårdsrummet, i Astrid Lindgrens Värld. Där kommer inbjudna föredragshållare och våra egna att berätta om modern och effektiv produktionsprocees, hur ny miljöteknik ökar attraktionskraften, ge exempel mervärdet av samverkan och avsluta med en miljöhistorisk tillbakablick. Fredagen är vikt för rundvandring på Mercatus, Work Shops och enskilda överläggningar. De externa föredragshållarna är; Anne Karlsson, Vision Vimmerby Rolf Sterner, Verktyg & Meknaiska AB Kalle Jönsson, Vilokan/Envocontrol AB Peter Solymnon, IVL Svenska Miljöforskningsinstitutet Christer Johansson, Vimmerby Kommun Nästa kundseminarie är planerat till november 2003. Vill du vara säker på en inbjudan kan du redan nu anmäla ditt intresse till eva.henrysson@mercatus.se. Vill du veta mer om våra tidigare kundseminarier kan du klicka dig in på Kundseminarier via "Välkommen till Mercatus" -knappen på basmeny.

Månader