Mercatus i Japan

Har du läst i vårt senaste News om installationen som gjordes i Japan via vår kund Nobel Bio Care? Om inte kan du läsa artikeln här.

”En av våra trogna stamkunder, Nobel Biocare har återigen investerat i en modern reningsanläggning för att separera ett speciellt material som används vid tillverkning av tänder.

Anläggningen flögs ner till Tokyo och mon­terades på plats av Mercatus personal. Vi är särskilt stolta över att Nobel Biocare har döpt rummet till ”Mercatus room”.

Själva konceptet är beprövat inom Nobel­koncernen. Detta är den fjärde anläggningen vi levererar och de tidigare levererade är i drift både i Sverige och i USA. Partiklarna vid till­verkningen av tänder är extremt små och kan nästan liknas med glasslipning. Detta ställer höga krav på anläggningsfunktionen vilken också har visat sig fungerat bra. Endast mini­mal skötsel och underhåll krävs.

Eftersom Nobel Biocare tillverkar ”kompo­nenter” inom läkemedelssektorn är hela till­verkningsprocessen extremt ren och det finns inget skräp eller kladd i maskinhallen. Allt är snyggt och propert som det ska vara. Vi hop­pas att den levererade anläggningen ska hålla måttet och se lika ren ut efter många år. För att öka produktionssäkerheten kommer Nobel att teckna ett serviceavtal som innebär att Mer­catus gör ett besök vart annat år för att kon­trollera slitage samt ge rekommendationer till användaren om det skulle vara aktuellt med byten av slitdelar.”

Månader