Mercatus i gott sällskap!

Tidningen Miljö & Utveckling har bildat ett redaktionsråd, som består av personer med erfarenheter från olika delar av näringslivets miljöarbete. Förutom representation från Mercatus ingår följande personer i redaktionsrådet; Inger Strömdal, ansvarig för miljöpolicys, Svenskt Näringsliv Johan Trouvé, miljöchef Schenker AG Magnus Enell, koncernchef Hållbar Utveckling, ITT Flygt AB Peringe Grennfelt, IVL Sveriges Miljöforskningsinstitut, forskningsdirektör Lars-Olle Larsson, KPMG, direktör Miljö- och etikrevision Vill du läsa mer om Miljö & Utveckling kan du gå in på webben www.miljo-utveckling.com och vill du ge synpunkter på tidningens innehåll eller på intressanta ämnen som du tycker bör belysas kan du höra av dej till kristina.alser@mercatus.se eller någon annan i redaktionsrådet.

Månader