Mercatus i Almedalen


Direkt från folkvimlet i Visby

Även i år besöker vi Almedalsveckan i Visby. Rekordutbud för året med över 2000 seminarier att välja mellan. I en liten sammanfattning av de seminarier som hittills besökts under veckan ser vi den röda tråden att seminarierna 2013 har en tydlig inriktning - jobb, utbildning och innovation.
 
Med focus på teknik

IVA (ingenjörsvetenskapsakademin) har konstaterat att det kommer finnas behov av ca 50.000 utbildade ingenjörer inom ca 20 år och det gäller inte bara industrin utan även inom bygg, trafikverket och inom serviceyrken. En intressant satsning IVA gjort är det s.k. "Tekniksprånget" som låter ungdomar efter avslutat gymnasium (innan universitetetsstudierna) praktisera på olika företag under 4 månader. Syftet är att intresset för teknikorienterade områden ska öka och att det senare ska vara lättare att ha en kontakt inom yrkeslivet.
I övrigt är mycket fokus lagt på framtid och Sveriges roll i Europa som ett av de ledande industriländerna. Miljöteknik i olika former förutspås en bra framtid.

Torsdagen ägnas i stort sett åt Teknikföretagens seminarier.

Dagarna och kvällarna är fyllda med intressanta möten och mycket diskussioner.

Nyttig motion får man på köpet. Hitintills är snittet ca 1,4 mil / dag och ömma fötter. 

Månader