Mercatus föreläser på AWM Aachen

Den 29 och 30 oktober hålls det stora membranteknikseminariet AWM i Aachen, Tyskland, då Bram Faaij från Mercatus kommer att föreläsa i ämnet Rökgaskondensatrening. En modell som är utvecklad för beräkning för vatten- och saltflöde genom RO membran vid låga saltkoncentrationer, speciellt framtagen som komplettering på befintliga dimensioneringsmjukvaror presenteras.


Program AWM Aachen 

Månader