Mercatus erövrar Ryssland

Under vecka 21 genomfördes en resa till S:t Petersburg tillsammans med IVL och några andra SET-företag. Resan är en del av det utvecklings- och utbildningsprogram som har tagits fram genom ett samarbete mellan SET-nätverket, IVL, KTH, Handelshögskolan i Jönköping och ESF-rådet. Målet med resan var att etablera en kontakt med miljöteknikföretag i S:t Petersburgsregionen. En hel del intressanta kontakter togs och arbetet kommer att fortsätta för att etablera svensk miljöteknik även på andra sidan baljan. Vill ni veta mer så kontakta maila Jan Kastensson eller Joakim Malm. Vill du veta mer om SET-nätverket kan du gå in på hemsidan www.swedishenvirontech.com

Månader