Mera pengar till miljövänlig produktutveckling

Programmet ProEnviro är en satsning på innovativa forskningsidéer för miljöanpassad produktframtagning och stärkt konkurrenskraft. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.
 
Forskningsprogrammet ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. Därför krävs också ett samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut.
 
ProEnviro omfattar totalt 60 miljoner kronor och pågår till och med 2009. Tre projekt fick finansiering vid första utlysningen 2006. Den andra utlysningen är 27 april 2007.

Läs mer om utlysningen på www.proenviro.se .

Månader