Mer än 500 installationer!

[A, 0] De senaste åren har mer än 500 anläggningar för spånhantering och rening och återvinning av processvatten lämnat Vimmerby. Den minsta anläggningen klarar 20 liter/timme och det största 720 000l/timme! Teknikföretag, energibolag och vattenverk i Vimmerby, Norden och Asien är användare av system och teknik som bidrar till en renare framtid. Ett 40-tal av dessa kan du läsa mer om under ”Referenser”. Det finns pengar att tjäna på rätt reningsmetod • Minskat slitage på maskiner, pumpar och verktyg • Minskad vatten- energi- och kemikalieförbrukningen • Minimerade destruktionskostnader • Återvinning av olja/kylemulsion, kemikalier, metallspån och vatten • Det blir mindre kassationer • Kvalitén på slutprodukten blir högre • Tillgängligheten i produktionsmaskinen ökar • Livslängden på processvätskan ökar • Enklare hantering • Avfallet blir ny råvara • Intäkter istället för kostnader för avfallet Sparar tid och resurser! När du går vidare på system och tekniksidorna kan du läsa om följande: Helhetskoncept: För att se hur ni kan få en komplett lösning för rening och recirkulering av bland annat skärvätskor och tvättvatten, hantering och återvinning av metallspån. » Klicka här för att läsa vidare Skärvätskerening: För att förbättra kvalitén på det du tillverkar samtidigt som du sparar både pengar och miljö genom effektiv rening, tidsvinst och mindre underhåll. » Klicka här för att läsa vidare Vattenrening: För att se några av de tekniker som vi använder för recirkulering eller slutrening av processvätskor. Med våra kompletta systemlösningar får du bättre kvalité och miljö. » Klicka här för att läsa vidare Spånhantering och avfallsåtervinning: För att se hur du kan spara pengar och miljö genom återvunnen skärvätska/torra briketter eller spånor samtidigt som du får en enklare hantering. » Klicka här för att läsa vidare Pumpar och tillbehör: Här kan ni se ett urval av de pumpar och annan kringutrustning som vi kan tillhandahålla för att göra era system mera optimala. » Klicka här för att läsa vidare

Månader