Membranfilteranläggning för flexofärg i drift

Anläggningen som är ett ultrafilter ska rena ca 500 l/h färgvatten på Tetra Pak i Lund som producerar förpackningar inom livsmedelsindustrin. 

Förra veckan monterades och finjusterades anläggningen och togs i drift av Mercatus personal.

Månader