Matarvattensektionen på Brista kraftvärmeverk

Hans Svanberg från Mercatus deltog i gårdagens årsmöte med SIAPWS via Matarvattensektionen. Mötet kombinerades bl a med ett studiebesök i Fortums kraftvärmeverk i Brista. Där Mercatus kan där stoltsera med att ha levererat ultrafilter och RO till den fina anläggningen där rening av rökgaskondensat sker.


Rökgaskondensatrening

 

Månader