Nätverkande på Matarvattenkonferensen

Under två dagar har den årliga Matarvattenkonferensen (MAVA) pågått där Bram Faaij Hultgren från Mercatus deltagit.

På konferensen delas nyheter, problemställningar och lösningar osv mellan anläggningsägare, konsulter och leverantörer inom matarvattenberedningsbranschen.

 I de fall  där rökgaskondensat  behandlas vidare och blir matarvatten, för att optimera vattenbalansen i kraftvärmeverk, ingår då delar av matarvattenberedningen i Mercatus leverans. Där renas rökgaskondensatet i vårt ultrafilter, RO och EDI.


Konferens och nätverkande på Matarvattenkonferensen

 

 

 

 

Månader