Många bäckar små... Småföretag och en hållbar utveckling

Syftet med hållbar utveckling är att dagens människors materiella behov ska tillgodoses så att inte resurserna utarmas för kommande generationer.

Det är bakgrunden till den skrift som Företagarnas Riksorganisation tagit fram, där sex viktiga röster ger sin syn på hur småföretagen kan bidra till en hållbar utveckling:
  • Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen
  • Sofi Bergqvist, Ungdomens Miljöriksdag
  • Kristina Alsér, företagare Mercatus
  • Thomas Lindhqvist, forskare vid IIIEE, Lunds universitet
  • Företagarnas Riksorganisation, FR
  • FR 2000 - ett miljöledningssystem för småföretag
Stockholm maj 2001
Åke Fagelberg VD, Företagarnas Riksorganisation

Beställ skriften hos Företagarnas Riksorganisation,
tel: 08-406 17 00

Månader