Lyckat ledarskap i medgång och motgång - idag och i morgon

Den 7 juni hålls ett ledarskapsseminarium i IVA:s lokaler i Stockholm med rubriken " Lyckat ledarskap i medgång och motgång - idag och i morgon" Hur ser olika generationer på ledarskap? Vad skiljer ledarskap i stora respektive små företag? På den långa listan med talare finns bland andra Kristina Alsér från Mercatus Engineering AB som tar upp vikten av ett tydligt ledarskap, Volvos koncernchef Leif Johansson som berör integritet och livsstil samt Handelshögskolans professor Sven-Erik Sjöstrand som talar om trender och kreativitet. Moderatorerna Annika Dopping och Lennart Lindén lovar många intressanta inlägg. "Det blir ett seminarium med högt tempo som riktar sig till både dagens och framtidens chefer" säger IVA:s Teresa Jonek, seminarieansvarig.. Läs mer om seminariet och nätverket 3 F (framgångsrika, friska företag) på www.iva.se/3f.

Månader